Passantentarieven 2018

Deze tarieven voor 2018, gelden voor verzekeraars met wie de kliniek
geen contract heeft. Controleer bij uw verzekeraar of die alles vergoedt.

Passantentarieven DBC-zorgproducten Stichting   Prof. Hennemann Kliniek
Geldig   van 01-01-2018 t/m 31-12-2018    
       
Zorgproduct-code DBC-zorgproduct   consumentenomschrijving Declaratie-code Integraal tarief
019999068 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie 15E875  €      290,00
020109088 1   of 2 polikliniekbezoeken bij prostaatkanker 15B990  €      245,00
020112014 Dagbehandeling(en)   en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker   aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of   MEN-syndroom 15B991  €      640,00
020112018 1   of 2 polikliniekbezoeken bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken   heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom 15B994  €      600,00
028999040 1   of 2 polikliniekbezoeken bij kanker of tumor met onzeker of onbekend gedrag   van beenmerg/ lymfklieren lever/ milt/ zwezerik 15C047  €      375,00
029699008 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van hormoonproducerende   klier 15E254  €      300,00
039999010 Meer   dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij bloedarmoede of   een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 15C227  € 1.040,00
039999015 1   of 2 polikliniekbezoeken bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of   bloedvormende organen 15C231  €      590,00
040201004 Onderzoek(en)   of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij diabetes   (suikerziekte) 15A287  €      970,00
040201008 Dagbehandeling(en)   en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij diabetes (suikerziekte) 15A291  €      720,00
040201010 3   tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij diabetes   (suikerziekte) 15A293  €      500,00
040201013 1   of 2 polikliniekbezoeken bij diabetes (suikerziekte) 15A295  €      475,00
040201016 Insulinepomp   therapie met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij diabetes (suikerziekte) 15A297  €      400,00
040401017 Onderzoek(en)   of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte   van hormoonafgevende klieren/ organen overig 15C246  €      620,00
040401024 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen 15E292  €      430,00
040401027 3   tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van een   hormoonafgevende klier overig 15C250  €      565,00
040401028 3   tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij verminderde functie   van de bijschildklier 15E294  €      500,00
040401030 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig 15C251  €      430,00
040401032 1   of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde functie van de bijschildklier 15E295  €      300,00
049799019 1   tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van   de stofwisseling 15C264  €      700,00
049799021 3   tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de   stofwisseling 15C265  €      620,00
049799024 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de stofwisseling 15C266  €      575,00
049899008 Dagbehandeling(en)   en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de schildklier 15C272  €      750,00
049899009 Onderzoek(en)   of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte   van de schildklier 15C273  €      650,00
049899010 Onderzoek(en)   of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte   van de schildklier 15C274  €      750,00
049899013 3   tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de   schildklier 15C277  €      630,00
049899015 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de schildklier 15C278  €      450,00
090301013 3   tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een hoge bloeddruk 15C412  €      465,00
090301015 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een hoge bloeddruk 15C413  €      430,00
099499008 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct)   en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 15B696  €      475,00
099499012 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een interne geneeskunde bij pijn op de borst 15B699  €      370,00
099899015 Behandeling   of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2   dagbehandelingen bij een ritmestoornis van het hart 15B747  €      600,00
099899031 Behandeling   of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij   hartfalen of andere hartaandoening 15B759  €      650,00
099899034 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een ritmestoornis van het hart 15B761  €      295,00
099899060 1   of 2 polikliniekbezoeken bij hartfalen of andere hartaandoening 15B781  €      340,00
109699021 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 15C506  €      275,00
110801010 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de lever 15C544  €      425,00
119499077 3   tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het   spijsverteringsstelsel 15C584  €      550,00
119499078 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C585  €      310,00
119999011 Dagbehandeling(en)   en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een   ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm 15C603  €      920,00
119999015 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige   darm 15C606  €      425,00
129999065 1   of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid   of onderhuids bindweefsel 15C660  €      200,00
131999118 Meer   dan 4 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening 15C715  €      870,00
131999142 3   tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij botontkalking 15E350  €      570,00
131999156 3   tot 4 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening 15C730  €      650,00
131999206 Vervolgcontact   met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening 15C746  €      475,00
131999208 Maximaal   2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een reumatische   aandoening 15C748  €      520,00
131999209 Maximaal   2 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan   of MRI) tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening 15C749  €      750,00
182199007 Dagbehandeling(en)   en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen 15C972  €      760,00
182199008 Onderzoek(en)   of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij algemene   klachten/symptomen 15C973  €      785,00
182199019 3   tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij algemene   klachten/symptomen 15C981  €      630,00
182199028 1   of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen 15C989  €      435,00
219899039 1   of 2 polikliniekbezoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een   verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten 15D139  €      495,00